Vad händer om vi inte kommer överens?

Vi på Partykungen vill såklart alltid att våra kunder ska vara nöjda och glada, och vi gör allt vi kan för att komma överens med dig som kund om det är något du inte är nöjd med! 

Om det uppstår en tvist hänvisar vi i första hand till Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vid gränsöverskridande E-handel kan du gå vidare med ditt ärende via EU:s gemensamma sida för tvistlösningar som prövar tvister som uppstått vid gränsöverskridande E-handel.

Svarade detta på din fråga? Tack för din feedback Det gick inte att skicka ditt meddelande. V.g försök igen senare!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss